Prihlasovanie bolo ukončené. Ďakujeme všetkým šikovníkom a spolu s nimi sa tešíme na návštevníkov Šikovníkov na Hrnčiarskej ulici v piatok, 21. augusta 2015.